Debt Collection (Giải pháp Thu hồi nợ )

Debt Collection (Giải pháp Thu hồi nợ )

logo_htc_200x58

 GIỚI THIỆU CHUNG:

Giải pháp Thu hồi nợ (Debt Collection) là một giải pháp hỗ trợ người dùng trong quá trình thu hồi và xử lý nợ. Hệ thống này cung cấp cho Ngân hàng một giải pháp linh động trong việc tác nghiệp và hoàn thành công tác thu hồi, xử lý nợ từ đầu đến cuối của một quy trình khép kín.

 Tính năng:

  • Quản lý các thông tin liên lạc của khách hàng: số điện thoại, email, địa chỉ,… cũng như thông tin về các khoản nợ của khách hàng: dư nợ, nhóm nợ, nợ quá hạn, lịch trả nợ,…
  • Quản lý thông tin liên lạc các bên liên quan của khách hàng như người đồng trả nợ, đối tác, công ty mẹ/công ty con,…
  • Gửi email, SMS tự động hoặc thủ công tới khách hàng để phục vụ quá trình nhắc nợ, thu hồi và xử lý nợ
  • Ghi nhận quá trình tác nghiệp của chuyên viên lên khách hàng và cam kết trả nợ của khách hàng
  • Tạo đề xuất về trình tự thu nợ, xử lý nợ & kế hoạch công việc cho chuyên viên
  • Phân bổ khoản vay theo yêu cầu từ phía Ngân hàng
  • Cho phép giám sát viên quản lý nhân viên cấp dưới thông qua dashboard