GE’s Smallworld Electric Office

GE’s Smallworld Electric Office

logo_htc_200x58

GIỚI THIỆU CHUNG:

Là bộ phần mềm ứng dụng quản lý tài sản theo không gian địa lý để hỗ trợ việc lập kế hoạch, thiết kế và phân tích, bảo trì và vận hành mạng lưới điện.

 Tính năng:

  • Bảo trì dữ liệu: Cung cấp hơn 30 công cụ bảo trì để đảm bảo việc thực hiện các hoạt động như cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo hay truy vấn sản lượng điện
  • Lập sơ đồ mạng điện: Có khả năng xuất dữ liệu về mạng điện một cách nhanh chóng và chính xác, kết hợp với các dữ liệu kinh doanh khác tạo nên dữ liệu đầu vào cho các công cụ lập kế hoạch dài hạn tiên tiến hơn.
  • Thiết kế mạng điện: Cho phép các nhà thiết kế và các kỹ sư tạo và nghiên cứu các thay đổi và ảnh hưởng của chúng trên mạng điện. Có khả năng liên kết với các phần mềm chuyên dụng khác để thiết kế mạng điện như Smallworld Design Manager.
  • Kiểm tra và bảo trì: Có khả năng lưu trữ và bảo trì dữ liệu về tài sản và kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý của tài sản.
  • Ứng dụng mobile và web: Cho phép sử dụng hệ thống trên các thiết bị di động như điện thoại hay máy tính bảng cũng như truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web.